Các thủ tục mức độ 1 thuộc Cấp huyện

Lĩnh vực Thủy lợi (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấpTrong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.