GIỚI THIỆU

Hiện nay, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế 3000 thủ tục hành chính công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Trong đó: có 1714 thủ tục hành chính công trực tuyến đạt mức một1286 thủ tục hành chính công trực tuyến đạt mức hai.

Đối với các thủ tục hành chính công trực tuyến mức một, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp sẽ được cung cấp đầy đủ các thông tin về:

- Nơi và thời gian tiếp nhận hồ sơ;

- Trình tự thực hiện;

- Cách thức thực hiện;

- Thành phần và số lượng hồ sơ phải nộp;

- Thời gian giải quyết;

- Phí, lệ phí thực hiện;

- Căn cứ pháp lý;

- Các yêu cầu điều kiện.

Đối với các thủ tục hành chính công trực tuyến mức hai, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp sẽ được cung cấp đầy đủ các thông tin về:

- Nơi và thời gian tiếp nhận hồ sơ;

- Trình tự thực hiện;

- Cách thức thực hiện;

- Thành phần và số lượng hồ sơ phải nộp;

- Thời gian giải quyết;

- Phí, lệ phí thực hiện;

- Căn cứ pháp lý;

- Các yêu cầu điều kiện.

- Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
   UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
   Sở Công thương
   Sở Giáo dục và Đào tạo
   Sở Giao thông Vận tải
   Sở Kế hoạch và Đầu tư
   Sở Khoa học và Công nghệ
   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
   Sở Ngoại vụ
   Sở Nội vụ
   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   Sở Tài chính
   Sở Tài nguyên và Môi trường
   Sở Thông tin và Truyền thông
   Sở Tư pháp
   Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
   Sở Xây dựng
   Sở Y tế
   Thanh tra tỉnh
   Ban Dân tộc
   Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
   Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh
CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN
   Công an tỉnh
   Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Huế
   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Huế
   Cục Thuế tỉnh
   Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh
   Bảo hiểm Xã hội tỉnh
   Cục Hải quan tỉnh
   Kho bạc Nhà nước tỉnh
   Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
   Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh
BỘ DANH MỤC TTHC CHUNG CỦA CẤP HUYỆN
   Tư pháp
   Kinh tế - Hợp tác xã
   Tài nguyên Môi trường
   Xây dựng
   Công Thương
   Tài chính Kế hoạch
   Nông nghiệp
   Lao động Thương binh - Xã hội
   Giáo dục Đào tạo
   Văn hoá
   Y tế
   Hội, tổ chức phi chính phủ
   Thi đua - Khen thưởng
   Tôn giáo
   Tiếp dân
   Gia đình
BỘ DANH MỤC TTHC CHUNG CỦA CẤP XÃ
   Hành chính Tư pháp
   Tôn giáo
   Thi đua - Khen thưởng
   Công an
   Dân quân tự vệ
   Xây dựng
   Kinh tế tập thể - Hợp tác xã
   Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   Công thương
   Văn hóa - Thể thao
   Giáo dục và Đào tạo
   Lao đông, Thương binh và Xã hội
   Khiếu nại, tố cáo
THÔNG TIN TRUY CẬP
1951998 Lượt đã truy cập
1 Đang truy cập