Thống kê thủ tục hành chính (2655 thủ tục)

Thống kê dịch vụ công

Tra cứu thủ tục hành chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính mới ban hành

Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực/
Cơ quan ban hành
Mức độ
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)Nội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thẩm định dự án/ dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/ thiết kế cơ sở điều chỉnh (sử dụng nguồn vốn nhà nước)Đường bộ
[Sở Giao thông Vận tải]
2
Công nhận nghề truyền thốngNông nghiệp
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Công nhận nghề truyền thốngPhát triển nông thôn
[Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]
4
Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tếKhám bệnh, chữa bệnh
[Sở Y tế]
4
Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.Khám bệnh, chữa bệnh
[Sở Y tế]
4
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tếKhám bệnh, chữa bệnh
[Sở Y tế]
4
Công nhận làng nghề truyền thốngPhát triển nông thôn
[Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]
4
Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tếKhám bệnh, chữa bệnh
[Sở Y tế]
4
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tếKhám bệnh, chữa bệnh
[Sở Y tế]
4
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tếKhám bệnh, chữa bệnh
[Sở Y tế]
4
Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổiVệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
[Sở Y tế]
4
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tếKhám bệnh, chữa bệnh
[Sở Y tế]
4
Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổiVệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
[Sở Y tế]
4
Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
[Sở Y tế]
4